Popüler tabirle “Geleceğin Teknolojisi”ne aslında “Geleceğin Altyapı Teknolojisi”ne detaylı bir şekilde göz atacağız. Bu blog’da ilerleyen zamanlarda yer vereceğimiz post’ların neredeyse tamamının demo’larında Docker kullanacak olduğumuzdan post’ların anlaşılabilmesi açısından siz değerli okuyucuların “Yeter Derece”de Docker’a hakim olması gerekmektedir. Bu blog serisini başlatma sebebim tam olarak da bu. Başka kaynaklarda Docker ile ilgili bulunamayacak bilgilerin bu blog serisinde bulunacağı iddiasında değilim ancak derli toplu, pratik bilgilere ağırlık veren pragmatik bir yaklaşımla konuyu ele alacağımızı söyleyebilirim.

Docker blog serisinde okumaya başladığınız bu blog’a ek olarak aşağıdaki iki blog daha yer almaktadır.

Docker Bölüm 2: Yeni bir Docker Image’ı Nasıl Hazırlanır?

Docker Bölüm 3: Docker Compose Hangi Amaçlarla ve Nasıl Kullanılır?

Çalışma Özeti

Aşağıdaki adımları tamamlayarak Docker hakkında genel anlamda fikir sahibi olarak nasıl çalıştığını ve hangi amaçlarla nerelerde kullanıldığını anlamaya çalışacağız.

 • Docker’ın doğuş hikayesini anlatarak başlayacağız.
 • Docker’ın mimarisi hakkında bilgiler vererek kurulumla ilgili doğru kaynakları göstereceğiz.
 • Docker terminolojisine göz atacağız.
 • Docker CLI’la (Command-Line Interface - Komut Satırı) tanışacağız.
 • Docker’ın kullanım alanlarını ve çözmeye namzet olduğu problemleri tartışacağız.
 • İlerleyen bölümlerde referans olması açısından Docker CLI - Cheat Sheet (Kopya Kağıdı) oluşturarak bu blog’u kapatacağız.

Motivasyon

Bu blog’u okumaya başlamadan veya okumaya devam ederken aşağıdaki iki videoyu (özellikle de ilkini) izlemeniz ve bir makaleyi okumanız kesinlikle tavsiye edilir. Linkler ve açıklamalar aşağıda.

 • İlk video‘da (5:21) Docker’ın fikir babası ve uygulayıcısı pek muhterem üstad Solomon Hykes’ın 21 Mart 2013’te Docker’ı ilk defa bir topluluk önünde demo etme görüntüleri var. Ecnebiler enteresan tabii, adam (Solomon) teknoloji dünyasını değiştirecek, 5 dakikası doldu diye adamın elini ayağına karıştırtıyorlar (hello world yerine hello wowlrd yazıyor). Prensip başka bir şey tabii :)
 • İkinci video‘da (20:47) yine Solomon Hykes, Docker’ı neden geliştirdiklerini çok sade ve vurucu bir biçimde anlatıyor.
 • Muhammed C. Tahiroğlu’nun kendine has üslubu ile kaleme aldığı Docker Medeniyeti büyük resmin bir kısmını çok güzel özetliyor.

Ön Koşullar

Bu blog’da yer verilen adımları takip edebilmeniz için aşağıdaki koşulları sağlamanız beklenmektedir.

 • İlgili platformda (Windows, Linux, Mac) komut satırını (command window veya terminal) takip edebilecek seviyede olmak.
 • Hypervisor bazlı sanallaştırma ortamları ile ilgili genel bilgi sahibi olmak (opsiyonel).
 • Blog’daki örneklerde Docker 1.12 versiyonu kullanılmıştır, verilen örneklerin tekrarlanabilmesi için Docker 1.12 veya üstü sürümlerin kullanılması gereklidir. Bu anlamda Windows için Docker for Windows, Mac OS X için ise Docker for Mac sürümlerinin kullanılması yeterli olacaktır.

Önemli Uyarı

 • Docker for Windows ve Docker for Mac yerine Docker Toolbox üzerinden veya direkt olarak docker-machine kullanıyorsanız örneklerde localhost olarak verilen host isimlerini docker-machine IP’si (muhtemelen 192.168.99.100) ile değiştirmeniz gerekebilir.

Doğuş Hikayesi

Tarihçe

Klasik olarak bir tanımla başlamamız gerekirse Docker, dünyada en çok kullanılan yazılım konteynerleştirme platformudur. Konteynerleştirme konteyner içine koyma anlamına gelir. Docker, Linux Kernel’e 2008 yılında eklenen Linux Containers (LXC) üzerine kurulu bir teknolojidir. LXC, Linux’da aynı işletim sistemi içerisinde birbirinden izole olmuş bir biçimde çalışan Container’lar (Linux tabanlı sistemler) sağlamaktadır. Anlaşıldığı üzere LXC, işletim sistemi seviyesinde bir sanallaştırma (virtualization) altyapısı sunmaktadır. Container’lar içerisinde aynı işletim sistemi tarafından çalıştırılan process’lere, LXC tarafından işletim sisteminde sadece kendileri koşuyormuş gibi düşünmeleri için bir sanallaştırma ortamı sağlanmıştır. LXC, Container’lara işletim sistemi tarafından sunulan dosya sistemi, ortam değişkenleri (Environment Variable), vb fonksiyonları her bir Container’a özgü olarak sağlar. Aynı işletim sistemi içerisinde çalışmalarına rağmen Container’lar birbirlerinden izole edilmişlerdir ve birbirleri ile istenmediği müddetçe iletişime geçemezler. İletişim kısıtlamasının bir amacı da Container’larının güvenliğini aynı Host üzerindeki diğer Container’lara karşı da korumaktır. Bütün bu özelliklerin nasıl pek yararlı fonksiyonlara dönüştürüleceği noktasına birazdan geleceğiz. Biraz daha LXC, Docker ve klasik sanallaştırma üzerinden devam edelim.

VMware, Xen, Hyper-V gibi Hypervisor’ler (sanallaştırma platformları), yönettikleri fiziksel veya sanal bilgisayarlar üzerine farklı işletim sistemleri kurulmasına olanak tanımaktadırlar. Günümüzde veri merkezleri (data center) çok büyük oranda sayılan Hypervisor’ler tarafından sanallaştırılmışlardır, Cloud (Bulut) olarak adlandırılan kavramın altyapı kısmını oluşturan geniş veri merkezleri tamamıyla Hypervisor’ler tarafından yönetilmektedir. Hypervisor platformları sayesinde fiziksel olarak işletilen güçlü sunucular, ihtiyaç ölçüsünde farklı işletim sistemleri (kimi zaman hem Windows hem de Linux aynı fiziksel sunucuda) kurularak kolaylıkla işletilebilmektedir. Sanallaştırılan farklı işletim sistemlerinin, Hypervisor tarafından fiziksel sunucu üzerinde kendisine sağlanan disk bölümlerine kurulması gerekmektedir. LXC’nin Hypervisor’e göre sağladığı avantajların en önemlilerinden birisi aynı işletim sistemi içerisinde sunabilmesidir. Hypervisor bazlı sanal sunucuların hepsinin kendine ait Guest işletim sistemi bulundurması gereklidir, LXC’de ise Container’lar Host’un işletim sistemini kullanırlar yani bir işletim sistemini ortak olarak kullanırlar. Bahsedilen çerçevede Virtual Machine (Sanal Sunucu) ve Docker Container’ların yapısı aşağıdaki gibidir.

Sanal Sunucu Mimarisi Sanal Sunucu Mimarisi

Docker Container Mimarisi Docker Container Mimarisi

Container teknolojisi ile Hypervisor teknolojisine göre sanallaştırma için gerekli disk alanından önemli bir tasarruf sağlanmaktadır. Sanal olarak koşturulan işletim sistemlerinin her birinin 7GB disk alanı, 2GB RAM ve 1 Core gerektirdiğini düşünelim. Hypervisor’lerle 64 core’luk işlemciye sahip bir bilgisayara 20 adet sanal sunucu kurmak istediğimizde 20 x 7GB = 140GB bir disk alanı, 20 x 2GB = 40GB RAM ve 20 x 1 = 20 Core’a ihtiyacımız olacaktır ve bu kaynakların tamamı sadece işletim sistemi için kullanılacak olan kaynaklardır. 20 adet sanal sunucu kurmak yerine LXC ile sanallaştırma yaptığımızda ise sadece 7GB’lık bir disk alanı, 2GB RAM ve 1 Core bize yeterli olacaktır.

Hyporvisor’lerle yapılan sanallaştırma her bir işletim sisteminin ayrı ayrı bakımının (güncellemelerin ve güvenlik yamalarının) yapılması gerekmektedir. Tek işletim sistemi içerisinde LXC kullanılarak yapılan sanallaştırmada ise bir işletim sisteminin bakımı yapılarak daha ekonomik bir yapı sunulur. LXC ile Hyporvisor’ler arasındaki farklar biraz daha uzatılabilir ancak bizi esas konumuzdan uzaklaştırır. Temel olarak LXC, Container açısından standart bir Linux kurulumundan hiçbir farklı olmayan fakat aynı çekirden (kernel) üzerinde koşan bir ortam sağlamaktadır. LXC 2008 yılında ortaya çıkmasına ve kendisine farklı alanlarda ciddi kullanım alanı bulmasına rağmen onu hakettiği geniş kitlelerle buluşturan 2013 yılında ortaya çıkan Docker’dır.

LXC’den Docker’a Geçiş

Açık konuşmak gerekirse Docker, LXC’nin zengin mirasının üzerine oturmuştur fakat LXC’de manuel olarak yapılan işlemleri ustaca paketleyerek standardize etmiştir. Docker, LXC’nin sunduğu kapsamlı fonksiyonları ve konfigürasyonları detaylarından arındırarak tabiri caizse halka indirmiştir. Docker’ın getirdiği en önemli özellik Container’ın yapısını metin bazlı Image formatı ile (detaylarına sonradan değineceğiz) tanımlamasıdır. Bu sayede aynı Image formatı kullanılarak aynı özellikteki Container’lar kolaylıkla yaratılabilir, başka kişilerle Docker Registry üzerinden paylaşılabilir ve kolaylıkla genişletilebilir. Image’lar katmanlar şeklinde organize edildiği için Image’da meydana gelecek değişikliklerde Image’ın güncellenmesi sadece belirli katmanları etkileyeceğinden Image’ların güncellenme maliyetleri minimum düzeydedir. Docker’ın LXC’ye göre getirdiği temel farklılıklardan bir başkası Docker’ın kullanıcılarını aynı Container’da sadece ve sadece tek process çalıştırmaya adeta zorlamasıdır. Birçoğumuz aşağıdaki caps’i görmüşüzdür. Kod silerek bug çözdüğünü iddia eden bir çocuk var. Aslında burada Docker’ın yaptığı da benzer bir şey bana göre. Docker, LXC’nin kullanıcıya sunduğu geniş ve kullanması zor fonksiyonları daraltarak aslında daha kullanılabilir ve daha çok işe yarar bir yapı elde etmiştir. Aynı Container’ın birden çok process yerine tek process çalıştırması Container’ların tekrar tekrar, kolaylıkla, genişletilebilir ve daha anlaşılabilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu kısmı ilerleyen blog’larda detaylı bir şekilde defalarca örnekleyeceğiz, şimdilik küçük bir örnek olarak, oluşturacağımız sistemde bir web server, bir app server ve bir database server olduğunu düşünelim. Docker’ın önerdiği yapı bu üç bileşenin tek bir Container içine konması yerine ayrı ayrı Container’larda çalıştırılmasıdır.

New Test Plan

Ayrı ayrı Container’lar içinde çalıştırılan bileşenler (app server, web server, vb) gerektiği durumlarda teker teker genişletilebilir. Örneğin web server’ın istekleri karşılamada yetersiz olduğu görülürse web server Container’ından bir veya daha fazla ekstra Container yaratılarak gerekli işlem gücü diğer bileşenlerden (app server ve database server) bağımsız olarak sağlanmış olur. Eğer üç bileşeni aynı Container’a koysaydık ek web server isteğinde bu üç bileşeni birden içeren yeni bir Container’ı ayağa kaldırıp burada sadece web server’ın çalışması için gerekli konfigürasyon ve kod değişikliğinin yapılması gerekecekti. Bu yapı aslında gün geçtikçe daha da popüler hale gelen Microservices trendini de destekleyici bir özelliktir. Microservices’ler temellerini 1970’lerde Unix’ten “Do one thing and do it well” yani “Sadece bir şey yap ve iyi yap” olarak tercüme edilebilecek felsefeden almaktadır. Unix/Linux komut satırı fonksiyonlarını detaylı bir biçimde kullananlar ne demek istediğimi eminim daha iyi anlamışlardır. Docker Container’lar tam olarak bunu yapmaya zorlanmaktadır, sadece bir işi yapmak ve o işi iyi yapmak.

Son olarak Docker geliştirmesinin en başlarında bence çok doğru bir kararla LXC bağımlılığını kaldırarak kendi bünyesinde LXC’yi yeniden kodlayarak libcontainer adında kendisi ile birlikte dağıtmaya başlamıştır. Bu kararı almalarındaki en önemli iki neden Docker’ın hızlı geliştirilebilmesi için Linux Kernel’den ayrı ve kararları Linux Çekirdeği geliştiricileri yerine kendilerinin alabileceği bir proje yaratmak ve mümkün olduğunca Linux Distro bağımlılıklarını kaldırmak olarak sıralanabilir. Bu konuyu daha fazla uzatmadan burada bağlayarak devam edelim.

Kurulum ve Mimari

Başlık biraz yanıltıcı olabilir. Docker’ın kurulum detayları aşağıdaki linklerde çok detaylı ve ek izaha gerek bırakmayacak kadar güzel açıklanmıştır. Kullanıdığınız platforma göre aşağıdaki linklerden kurulum yapabilirsiniz. Burada biz biraz büyük resmi göstermeye çabalayacağız.

Kurulum

Mimari

Baştan beri Docker’ın Linux Kernel’inden destek alarak ortaya çıkan ve Linux İşletim Sistemi üzerinde çalışan bir sistem olduğunu yazdık. Peki nasıl oluyor da Docker Linux dışında hem Windows hem de Mac OS X’te kullanılabiliyor? Docker temel iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi Linux Kernel’la direkt iletişim halinde olan Docker Daemon, ikincisi ise bu Daemon (Motor) ile iletişim kurmamıza olanak tanıyan Docker CLI (Command-Line Interface)’dır. Linux’ta hem Docker Daemon hem de Docker CLI doğal olarak direkt Linux üzerinde koşmaktadır. Windows ve Mac OS X’te ise Docker CLI Windows ve Mac OS X işletim sistemleri üzerinde koşmakta, Docker Daemon ise bu işletim sistemlerinde bir Hypervisor (duruma göre VMware, VirtualBox, Hyperkit, Hyper-V) yardımıyla çalıştırılan Linux üzerinde koşmaktadır.

Windows ve Mac OS X’te (konfigüratif olarak aynı zamanda Linux’ta da) Docker CLI ve Docker Daemon TCP ile haberleşmektedirler. Docker CLI’dan verilen komutlar TCP ile Engine’e iletilmekte ve işlenip cevaplanmaktadır. Aralarında TCP haberleşmesi bulunduğundan aralarında TCP bağlantısı kurulabilen herhangi bir Docker CLI (Client) ile Docker Daemon’i konuşturmak mümkündür. İşte anlatılan bu yöntemle Windows ve Mac OS X’te Docker çalıştırmak mümkün hale gelmektedir. Bu kadar anlatmışken Linux’ta default olarak aynı makine üzerindeki CLI ile Engine’in Unix Socket’ler üzerinden konuştuğunu ve daha hızlı çalıştığını vurgulamakta fayda var.

Windows ve Mac OS X’teki mimari aşağıdaki şekilde resmedilmiştir.

Docker on Windows

Terminoloji

Docker yepyeni ve Linux bazlı bir teknoloji olduğu için hem kendi terimleri hem de bazı Linux terimleri birçoğumuza ilk bakışta biraz yabancı gelecek fakat çabucak ısınacaksınız.

Container

Docker Daemon tarafından Linux çekirdeği içerisinde birbirinden izole olarak çalıştırılan process’lerin her birine verilen isimdir. Virtual Machine (Sanal Makina) analojisinde Docker’ı Hypervisor’e benzetirsek fiziksel sunucu üzerinde halihazırda koşturulmakta olan her bir işletim sisteminin (sanal sunucunun) Docker’daki karşılığı Container’dır. Container’lar milisaniyeler içerisinde başlatılabilir, istenen herhangi bir anda duraklatılabilir (Pause), tamamen durdurulabilir (Stop) ve yeniden başlatılabilirler.

Image ve Dockerfile

Docker Daemon ile çalıştırılacak Container’ların baz alacağı işletim sistemi veya başka Image’ı, dosya sisteminin yapısı ve içerisindeki dosyaları, koşturacağı programı (veya bazen çok tercih edilmemekle birlikte programları) belirleyen ve içeriği metin bazlı bir Dockerfile (yazımı tam olarak böyle, ne dockerfile ne DockerFile ne de DOCKERFILE) ile belirlenen binary’ye verilen isimdir.

Hatırlarsanız Docker’ın doğuşunu anlattığımız ilk bölümde, Docker’ın oyunu değiştiren bir hamle yaparak LXC’ye göre fonksiyon kıstığını ve böylece başarılı olduğunu söylemiştik. İşte Docker, koşturulacak Container’ların iskeletini oluşturan her bir Image’ın bir Dockerfile ile tanımlanmasını gerekli kılar. Bu Dockerfile içerisinde Image’ın hangi Image’ı baz aldığı (miras aldığı), hangi dosyaları içerdiği ve hangi uygulamayı hangi parametrelerle koşturacağı açık açık verilir. Dockerfile’ın içeriğini ve yeni bir Dockerfile dolayısıyla da yeni bir Image oluşturmayı bir sonraki blog’da ziyade detayda ele alacağız. Bu blog’un amaçları doğrultusunda bu kadar açıklama yeterli duruyor.

Docker Daemon (Docker Engine)

Docker ekosistemindeki Hypervisor’ün tam olarak karşılığıdır. Linux Kernel’inde bulunan LXC’nin yerini almıştır. İşlevi Container’ların birbirlerinden izole bir şekilde, Image’larda tanımlarının yapıldığı gibi çalışmaları için gerekli yardım ve yataklığı yani ortamı sağlamaktır. Container’ın bütün yaşam döngüsünü, dosya sistemini, verilen CPU ve RAM sınırlamaları ile çalışması vb bütün karmaşık (işletim sistemine yakın seviyelerdeki) işlerin halledildiği bölümdür.

Docker CLI (Command-Line Interface) - Docker İstemcisi

Kullanıcının Docker Daemon ile konuşabilmesi için gerekli komut setini sağlar. Registry’den yeni bir Image indirilmesi, Image’dan yeni bir Container ayağa kaldırılması, çalışan Container’ın durdurulması, yeniden başlatılması, Container’lara işlemci ve RAM sınırlarının atanması vb komutların kullanıcıdan alınarak Docker Daemon’e teslim edilmesinden sorumludur. Bu blog’un ilerleyen bölümlerinde sık sık Docker CLI’ı kullanarak Docker’ı tanımaya devam edeceğiz.

Docker Registry

Zaten bir teknoloji harikası olan Docker’ı daha da kullanılabilir ve değerli kılan bir özellik bütün açık kaynak sistemler gibi paylaşımı özendirmesi, adeta işin merkezine koymasıdır. DockerHub‘da topluluğun ürettiği Image’lar ücretsiz ve sınırsız indirilebilir, oluşturulan yeni Image’lar gerek topluluk ile gerekse kişisel veya şirket referansı için açık kaynaklı (ücretsiz) veya kapalı kaynaklı (ücretli) yüklenebilir ve sonradan indirilebilir. Cloud’da hizmet veren DockerHub’ın yanında Image’larını kendi Private Cloud’unda tutmak isteyenler için Docker’ın sunduğu Private Registry hizmeti de vardır.

Sözün özü Container’lar Image’lardan oluşturulur. Image’larsa ortak bir eforun sonucu olarak meydana gelir ve Docker Registry’lerde tutulur. Örnek olarak, Ubuntu’nun üreticisi Canonical DockerHub’da Official Repository’ler tutmakta ve Ubuntu versiyonlarını bu repository‘lerde yayınlamaktadır. Ubuntu Image’ını kullanarak bir Container oluşturmak isteyen kişiler direkt olarak bu Image’ı kullanabilirler. İkinci bir kullanım senaryosu olarak, sağlanan bu Ubuntu Image’ını kullanarak başka bir işlev gerçekleştiren, örneğin Nginx ile statik web server hizmeti veren, bir Image yaratıp bunu DockerHub’da yayınlamak, yani hem kendi hem de başkalarının kullanımına sunmak verilebilir.

Docker Repository

Bir grup Image’ın oluşturduğu yapıdır. Bir repository’deki değişik Image’lar Tag’lanarak etiketlenir böylece değişik versiyonlar yönetilebilir. İlerleyen bölümlerde Image versiyonlama konusunda örnekler vereceğiz.

Docker CLI - Uzun Bir Tur

Bu bölümde Docker CLI’ı kullanarak yukarıda anlattığımız bileşenler ve terminolojileri örnekleyerek pekiştirmeye çalışacağız. Komutlar Mac OS X’te çalıştırıp çıktıları paylaşılacaktır ancak bütün komutlar Windows ve Linux sistemlerde de aynen çalışacaktır fakat üzerinde çalışılan sisteme göre farklı çıktılar üretecektir.

 1. Öncelikle Docker kurulumumuzun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmek için docker version komutunu verin.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker version
   Client:
   Version:   1.12.0
   API version: 1.24
   Go version:  go1.6.3
   Git commit:  8eab29e
   Built:    Thu Jul 28 21:04:48 2016
   OS/Arch:   darwin/amd64
   Experimental: true
  
   Server:
   Version:   1.12.0
   API version: 1.24
   Go version:  go1.6.3
   Git commit:  8eab29e
   Built:    Thu Jul 28 21:04:48 2016
   OS/Arch:   linux/amd64
   Experimental: true
  

  Çıktıtan görebileceğiniz üzere docker version komutu hem Client (Docker CLI) hem de Server (Docker Daemon) için ayrı ayrı versiyon bilgisi dönmektedir. Burada önceki bölümlerde anlattığımız bir konu dikkatinizi çekmelidir. Client’ta Mac OS X kullandığımız için darwin/amd64 olan OS/Arch tipi Docker Daemon’de linux/amd64 görünüyor çünkü Daemon Mac OS X içindeki bir Hypervisor tarafından çalıştırılan Linux makinede koşturuluyor.

 2. İlk adımda Docker kurulumumuzun başarılı olduğu tespitini yaptıktan sonra DockerHub‘dan ilk Image’ımızı download edelim ve Image’ımızı listeleyelim.

  hello-world isimli Image’ın DockerHub’dan bir kopyasını indirmek için docker pull hello-world komutunu verin. Aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmelisiniz.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker pull hello-world
   Using default tag: latest
   latest: Pulling from library/hello-world
   c04b14da8d14: Pull complete
   Digest: sha256:0256e8a36e2070f7bf2d0b0763dbabdd67798512411de4cdcf9431a1feb60fd9
   Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
  

  Dikkat ettiyseniz hello-world Image’ı için herhangi bir versiyon belirtmedik. Bu sebeple Docker, ilk satırda, latest Tag’li Image’ı seçip download ediyor. Sonra da Image’ın SHA256 Hash’ini (Digest) alarak onu ekranda gösteriyor.

  docker images komutunu verin, daha önceden başka bir Image indirmediyseniz aşağıdakine benzer bir çıktı elde etmeniz gerekir.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker images
   REPOSITORY        TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
   hello-world        latest       c54a2cc56cbb    5 weeks ago     1.848 kB
  
 3. Şimdi indirdiğimiz hello-world Image’ını çalıştırarak bir Container yaratalım. docker run hello-world komutunu verin. Önceki adımları eksiksiz tamamladıysanız aşağıdakine benzer bir çıktı elde etmeniz gerekir.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker run hello-world
  
   Hello from Docker!
   This message shows that your installation appears to be working correctly.
  
   To generate this message, Docker took the following steps:
   1. The Docker client contacted the Docker daemon.
   2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   3. The Docker daemon created a new Container from that image which runs the
     executable that produces the output you are currently reading.
   4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
     to your terminal.
  
   To try something more ambitious, you can run an Ubuntu Container with:
   $ docker run -it ubuntu bash
  
   Share images, automate workflows, and more with a free Docker Hub account:
   https://hub.docker.com
  
   For more examples and ideas, visit:
   https://docs.docker.com/engine/userguide/
  

  Aslında çıktıda ne olup bittiği özetleniyor fakat biz bu Image’ı hazırlayanların düşündüğünden farklı hareket ettiğimiz için çıktıda belirtilen 1 ve 2 numaralı işlemleri biz bir önceki adımda docker pull hello-world adımı ile tamamlamıştık. Image’ı hazırlayanlar önce docker pull hello-world yerine direkt docker run hello-world komutunu çalıştıracağımızı öngörmüşler. docker run Image eğer daha önceden Pull edilmediyse öncelikle Image’ı Pull etmekte ve sonra çalıştırmaktadır.

  docker run hello-world komutunu verdiğimizde Daemon ilgili Image’dan yeni bir Container oluşturdu ve Container’ı çalıştırmaya başladı. Container da yukarıda okuduğumuz çıktıyı oluşturdu ve bu çıktı Daemon’dan Client’a gönderildi ve ekrana basıldı.

  Burada yavaş yavaş Docker gerçekleri ile yüzleşmeye başlıyoruz. Farklı bir açıdan bakarak olayı tekrar yorumlarsak aslında hello-world Image’ının tek işlevinin yukarıdaki Hello from Docker! ile başlayan çıktıyı oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu Image tam olarak Docker’ın esansını (essence) ortaya koymaktadır. Her bir Image tek bir iş yapmak üzere hazırlanır, çalıştırıldığında o işi bir kere (hello-world Image’ının yaptığı gibi) ya da sürekli olarak (bir web sunucunun yapacağı gibi) yapar. İlerleyen bölümlerde bu konunun üzerinde çok çok detaylı duracağız çünkü burası bütün meselenin esansı, burayı anlarsak kalan kısımları anlamakta zorlanmayız.

 4. Bu adımda çalıştırdığımız Container ile ilgili biraz bilgi edinmeye çalışalım. docker ps komutunu vererek çalışan Container’ları listeleyebiliriz. Bu komutu vererek devam edelim.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker ps
   CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
  

  Eğer her şeyi doğru yaptıysanız siz de terminal ekranında sadece başlıkları görmelisiniz. Bu çıktıda bir hata yok çünkü hello-world Container’ımız bir kereye mahsus çalıştı, kendisine verilen misyonu (ekrana metin yazdırma) tamamladı ve çıktı (exited).

  Çalıştırılan koşan ve çıkış (exit) yapan Container’ları görmek için docker ps -a komutunu kullanabiliriz, kullanalım ve çıktıya bakalım.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker ps -a
   CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
   e139e975009f    hello-world     "/hello"      2 minutes ago   Exited (0) 2 minutes ago            angry_sammet
  

  Yukarıda görebileceğiniz gibi e139e975009f ID ile angry_sammet adında /hello komutunu çalıştıran bir Container 2 dakika önce koşturulmuş ve 2 dakika önce çıkış yapmış.

  Container ile ilgili daha detaylı bilgileri docker inspect <container_id> yani örneğimizde docker inspect e139e975009f komutu ile öğrenebiliriz ancak bu çaba bizi bu blog’daki pragmatik yaklaşımımızdan uzaklaştırır.

 5. Bir önceki adımda çıkış yapan Container’ı tekrar başlatabiliriz. docker start -a e139e975009f komutu ile Container’ı tekrar çalıştırın ve çıktıyı gözlemleyin. -a parametresi stop durumda olan Container’ın tekrar başlatılırken terminal’in (komut satırı input/output’unun) Container’a tekrar attach edilmesinin (bağlanmasının) istendiğini belirtmektedir.

  docker start -a e139e975009f komutunu -a parametresi olmadan vermeyi deneyelim şimdi yani docker start e139e975009f komutunu verin. Bu kez ekranda çıktı olmadığını sadece Container ID’nin yani e139e975009f ekrana tekrar basıldığını göreceksiniz. Bunun anlamı Container’ın başlatıldığı fakat bu kez terminal’in attach edilmediğidir. Peki terminal attach etmediğimiz için Container çalışmadı mı? Hayır çalıştı ve yine aynı çıktıyı üretti. Detached modda çalışan Container’ların çıktıları docker logs <container_id> komutu ile görülebilir. docker logs e139e975009f komutunu vererek çıktıyı gözlemleyin. Çıktıda hello-world Image’ının çıktısı birden fazla kereler basıldı ise nedenini bakalım bulabilecek misiniz?

 6. Bu adımda çalıştırdığımız ve birkaç kere tekrar başlattığımız hello-world Container’ın silmeye çalışalım. docker rm <container_id> komutu ile çıkış yapmış Container’lar silinebilir. docker rm -f <container_id> komutu ile yani -f Force parametresi ile bir Container çalışır durumda bile olsa onu silebiliriz. Force opsiyonunu kullanmak yerine önce docker stop <container_id> ile Container’ı durdurmayı da seçebiliriz.

  docker rm e139e975009f komutu ile Container’ı silin. Aşağıdakine benzer bir çıktı elde etmelisiniz ve docker ps -a komutu artık çıktısında hiçbir Container’ı listelememeli.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker rm e139e975009f
   e139e975009f
  
 7. hello-world Image’ı 2MB’ın altında pek fazla faydalı bir şey yapmamıza imkan tanımayan fakat Container yaşam döngüsü ve Docker’ın çalışma prensibini güzel özetleyen bir Image’dı. Şimdi biraz daha göze hoş gelen işlemler yapmak için bir Nginx Image’ı başlatalım fakat bu kez önce Pull etmek yerine direkt çalıştıralım. Önceki bölümde direkt çalıştırdığımızda Docker’ın önce lokal Image’lara baktığını, eğer istenen Image lokalde yoksa DockerHub’dan çektiğini söylemiştik. Nginx Image’ını indirmek ve bu Image’dan Image içinde konfigüre edilmiş default web sitesini 8080 nolu portta sunmaya başlamak için docker run -p 8080:80 nginx:1.10 komutunu koşturun.

  hello-world Image’ına benzer şekilde Nginx Image’ının download edildiği sonrasında çalıştırıldığı ve istekler beklemeye başladığını göreceksiniz.

  Image’ın download edilmesi bittikten sonra tarayıcınızı açarak adres satırına http://localhost:8080 yazın. Aşağıdaki gibi bir ekran (Nginx test sayfası) görmelisiniz.

  Nginx Output

  Şimdiye kadar büyük bir merakla verilen son komuttaki -p 8080:80 parametrelerinin ne anlama geldiğini sormanızı bekliyordum nihayet sordunuz :) -p parametresi kendisinden sonra verilen parametredeki portlar arasında port forwarding yani port yönlendirme yapar. İlk verilen port, örneğimizde 8080, host üzerindeki portu ikinci verilen port, örneğimizde 80, Container üzerindeki portu temsil eder. Yukarıdaki komutta Docker Daemon’e Host’un 8080 numaralı portuna gelen isteklerin Container’ın 80 numaralı portuna göndermesini ifade ettik. Burada Host tahmin ettiğiniz gibi Docker komutlarını koşturduğumuz bilgisayarımız Container ise yeni oluşturduğumuz Nginx Container’ıdır.

  Burada yine kafamızı kaldıralım ve ne olup bittiğine bir göz atalım. Daha önce yaptığımız gibi yeni bir Image’dan bir Container ürettik, burada enteresan bir şey yok. Host’un 8080 numaralı portuna gelen istekleri Container’ın 80 numaralı port’una yönlendirdik ve Container tarafından sunulan Nginx test sayfasına erişmiş olduk. Peki bu ikinci kısım nasıl gerçekleşti? Yani Nginx Container’ına 80 numaralı port’u dinlemesi gerektiğini kim söyledi ve 80 numaralı port’a gelen request’lerde test sayfasını göndermesini kim salık verdi?

  İşte Docker mucizesi yine tam da burada karşımıza çıkmaktadır. Official Nginx Image’ını hazırlayan arkadaşlar Nginx’i default olarak 80 numaralı portu dinlemeye ve bu porta gelen web isteklerini test web sitesine yönlendirmeye dolayısıyla da test ana sayfasını sunmak üzere ayarlamıştır. Dolayısıyla Nginx Image’ından oluşturulan Container’ın yegane amacı budur. Bu Nginx Image’ı başka bir görevi, daha anlamlı olarak kendi web sitemizi, sunmak üzere ayarlanabilir. Bir sonraki blog‘da bu konuya detaylı olarak eğileceğimizi tekrar söyleyerek devam edelim.

 8. Olayı biraz daha ilginçleştirelim ve bir önceki adımda çalıştırdığımız Nginx Container’ının 80 numaralı portu dinlemeye ve default web site’ı sunmak üzere nasıl ayarlandığına göz atalım.

  Yeni bir terminal açarak (mevcut terminalimiz Nginx Container’ına attach durumda olduğu için onu kullanamıyoruz) önceki adımlarda yaptığımız gibi çalışan Container’ları docker ps komutu ile sorgulayalım. Aşağıdakine benzer bir çıktı elde etmeniz gerekir.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker ps
   CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS              NAMES
   54bad6cec3c4    nginx        "nginx -g 'daemon off"  4 minutes ago    Up 4 minutes    443/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp  angry_bell
  

  Yukarıdaki çıktıdan çalıştırılan Container’ın ID’sinin 54bad6cec3c4 olduğu, komutunun nginx -g 'daemon off ile başladığı (komutun tamamını göremediğimize dikkat edin), 4 dakikadır çalıştığı ve host’un 8080 portundan Container’ın 80 portuna forwarding yapıldığı görülebilir.

  Açtığımız bu yeni terminalden Container’a attach olarak bazı komutlar çalıştırarak sistemi deşifre etmeye devam edelim. docker exec -it <container_id> /bin/bash komutu ile Container’a bir Bash Shell açabiliriz. -i interaktif terminali -t ise terminalin attach olmasını istediğimizi belirtir. docker exec -it 54b /bin/bash komutunu çalıştırın (Container ID’nin sadece baştan birkaç harfini vermemizin yettiğine -çakışma olmadığı müddetçe- dikkat edin). Aşağıdakine benzer bir görüntü elde edeceksiniz. Prompt’un nasıl değiştiğine ve Container ID’yi içerdiğine dikkat edin.

   Gokhans-MacBook-Pro:~ gsengun$ docker exec -it 54b /bin/bash
   root@54bad6cec3c4:/# ###### Kullanıcı root oldu bilgisayar adı da Container ID oldu
  

  Container’ın Bash’inde iken ps -ef komutunu verin ve Container içinde çalışan bütün process’leri listeleyin. Bende oluşan çıktı aşağıda.

   root@54bad6cec3c4:/# ps -ef
   UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
   root     1   0 0 00:06 ?    00:00:00 nginx: master process nginx -g daemon off;
   nginx    6   1 0 00:06 ?    00:00:00 nginx: worker process
   root     7   0 0 00:07 ?    00:00:00 /bin/bash
   root    14   7 0 00:13 ?    00:00:00 ps -ef  
  

  Gördüğünüz gibi Container tam olarak nginx -g daemon off ile çalıştırılmış dolayısıyla bir konfigürasyon dosyası verilmemiş. more /etc/nginx/nginx.conf komutunun çıktısından başka bir konfigürasyon dosyasının (more /etc/nginx/conf.d/default.conf) eklendiğini göreceksiniz. Bu konfigürasyon dosyasının içeriğine baktığınızda sunucunun localhost üzerinde 80 nolu portu dinlediği, root dizin olarak kendisine /usr/share/nginx/html klasörünü aldığını ve index dosyası olarak index.html ve index.htm dosyalarını sunmak üzere ayarlandığını görebilirsiniz.

   root@54bad6cec3c4:/# more /etc/nginx/conf.d/default.conf
   server {
     listen    80;
     server_name localhost;
  
     location / {
       root  /usr/share/nginx/html;
       index index.html index.htm;
     }
  
     # redirect server error pages to the static page /50x.html
     #
     error_page  500 502 503 504 /50x.html;
     location = /50x.html {
       root  /usr/share/nginx/html;
     }
   }
  

  Son olarak isterseniz more /usr/share/nginx/html/index.html komutu ile tarayıcıdan gördüğümüz sayfanın kaynak koduna erişebilirsiniz.

 9. Nginx Container’ı terminal’e Attached bir şekilde ayağa kalktı. Bu çoğu zaman istenen durum değildir. -d parametresi ile Container’ı Detached modda çalıştırabilir ve terminali bloklanmaktan kurtarabiliriz. Detached modda çalışan Container’ların ID’lerini docker ps komutu ile elde edebilir, docker kill <container_id> komutu ile de Container’ı acil çıkışa zorlayabiliriz.

Şimdilik bu kısımda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki bölümde bulunan Cheat Sheet çok işimize yarayacak.

Docker’ın Kullanım Alanları ve Çözmeye Aday Olduğu Problemler

Bu bölüm kısa gelecekte muhtemelen eskiyecek ve yeniden yazıma ihtiyaç duyacaktır fakat gün itibariyle eldeki durumun bir fotoğrafının çekilmesi açısından burada yazılanları kavramak diğer bölümlere göre daha önemlidir. Blog’un başında Motivasyon başlığında yer verilen videoların ilkinde Docker’ın fikir babası ve birinci adamı Solomon Hykes aslında projeyi neden ortaya koyduklarını DotCloud üzerinden anlatıyor. Temel olarak söylediği gittikçe artan cloud (bulut) gerensinimlerine cevap vermek üzere kurulan özellikle PaaS sağlayıcılardan biri olan ve Solomon’un da sahibi olduğu DotCloud, Linux Containers (LXC) kullanarak daha az maliyetli, daha performanslı ve daha az down-time’lı bir hizmet sunuyor. İnsanlar Solomon’a nasıl yaptıklarını sorunca Solomon, Linux Kernel’indeki Container desteğinin pek bilinmediği, bilinse bile etkili kullanılamadığı sonucunu çıkarıyor ve yaptıkları kurmaylar toplantısında LXC’yi halka indirmeye karar veriyorlar. Daha önce de yazdığımız gibi Kernel’in sunduğu Container desteğini bir Image formatı ile standardize edip Container’ın etrafında onun bütün yaşam döngüsünü basitleştiren ve yönetimini kolaylaştıran bir ekosistem inşa ediyorlar. Bu işleri o kadar hızlı ve doğru yapıyorlar ki rakipleri daha nefes alamadan neredeyse bitiş çizgisine ulaşıyorlar.

Yukarıdaki paragrafta Docker projesinin başlatılma gerekçesini küçük yorumlar ekleyerek başlatan kişinin ağzından nakletmeye çalıştım. Tabii Docker belki Solomon’un da en başta hatta ortalarında hayal ettiği çizginin de ötesine geçti, çok farklı alanlarda kendine çok geniş kullanım alanları buldu buluyor. Şimdi biraz bunların üzerinden gidelim.

Benim Makinemde Çalışıyor (Works on my Machine) Problemine Çözüm Sağlaması

Yazılım geliştirme işi ile belirli bir süre uğraşan her yazılımcı, en az bir kere sahadan bildirilen problemi kendi geliştirme ortamında tekrarlayamama talihsizliğini yaşamıştır. Geliştirici ortamı ile uygulamanın deploy edildiği saha şartları arasında çoğu durumda gerek ölçek, gerek üzerinde koşulan platformun konfigürasyonu, gerekse de kullanıcı sayısı bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Docker’la birlikte uygulamalarımızı Docker altyapısı ile paketlediğimiz için aynı Image’ı hem geliştirici ortamında hem UAT (User Acceptance Test - Kullanıcı Kabul Test) ortamında ve PROD (Production - Canlı) ortamda kullanabiliriz. DEV (Development - Geliştirici) ve UAT ortamlarında sadece tek bir Container’ın çalıştırılması yeterli olacakken PROD ortamda gerektiği kadar Container ayağa kaldırılarak yük bir dengeleyici yardımıyla dağıtılabilir. Docker ile birlikte uygulamamızın koştuğu platformun DEV, UAT ve PROD ortamlarında aynı olmasını sağlamış ve platform farkından kaynaklı değişiklikleri de sıfırlamış oluruz. PROD ortamında Docker Container’da operasyon sırasında yapılmış bir değişiklik kolaylıkla geliştiricinin bilgisayarına yeni bir Image olarak getirebilir ve eğer oluşan problem ilgili değişiklerden kaynaklı ise geliştirici ortamında kolaylıkla tekrarlanabilir hale getirilir.

Geliştirme Ortamı Standardizasyonu Sağlaması

Geliştirme ortamları projeden projeye farklılık göstermektedir. Aynı projenin farklı müşterilerde olan kurulumları bile farklı bileşenler içermekte müşterilerin birinde çıkan problemin çözümü için aynı ortamın geliştirici ortamında kurulması bile çok ciddi bir zaman almaktadır. Bazı yazılım evleri, farklı müşterilerde farklı sürümlerde bulunan kurulumları geliştirici ortamlarında tekrarlayabilmek için geliştirici ortamlarını sanal sunucularda tutmaktadır. Bir sanal makinanın ortalama 20GB olduğunu düşünürsek tek bir projenin 5 müşteride kurulu olması halinde her bir geliştiricinin bilgisayarında 100GB’lık bir alan gerekli olacaktır.

Sanal sunucu temin etmenin kaynak kullanımında yarattığı problemi görmezden geldiğimizde bile geliştirmesi aktif olarak devam eden projelerde her yapısal değişiklikte, web sunucu değişimi, database şema veya referans data değişikliği vb binary formatta olan master sanal makinanın bütün geliştiricilere dağıtılması ve varsa geliştiricilerin kendi özelleştirmelerini bu makinalara tekrar uygulamalarını gerektirmektedir.

Bir başka geliştirme ortamı problemi de sanal sunucu kullanılmayan geliştirme ortamlarında ekibe yeni katılan kişilerin bilgisayarlarının gerekli araç gereçlerle kurulması işlemi için harcanan zamandır. Bu işlem genellikle ekibin deneyimli bir elemanı tarafından yapılır, bu durumda hem ekibin deneyimli bir elemanının hem de işe yeni başlayan elemanın efektif olarak kullanabilecekleri bir zaman dilimi kaybedilmiş olur.

Docker’dan önce ortaya çıkan Vagrant aslında yukarıda sıralanan bütün bu problemlere sanal sunucu bazlı bir çözüm sunmaktadır. Docker’ın ortaya çıkması ile birlikte Vagrant, sanal sunucu yerine Docker kullanılmasına da imkan sağlamaktadır. Vagrant yaptığı işte başarılı olması ve ilk olması dışında Docker blog serimizin üçüncü blog’unda anlatılacak olan Docker-Compose aracı ile yapamayacağımız fazla bir özellik sunmamakta dolayısıyla paletimize yeni bir araç eklememize yeterli gerekçeleri sunmamaktadır. Docker-Compose geliştirici ortamının yapısını metin tabanlı olarak tutar ve tek bir komutla docker-compose up geliştirici ortamını geliştiricinin çalışmasına hazır hale getirebilmektedir.

Test ve Entegrasyon Ortamı Kurulumu ve Yönetimini Kolaylaştırması

Popülerleşen DevOps kavramı ile birlikte, CI (Continuous Integration - Sürekli Entegrasyon) ortamları her geçen gün daha fazla şirket ve geliştirme ekibi tarafından kullanılmaktadır. Docker’ın sağladığı bağımlılığı azaltan fonksiyonlar sayesinde yeni bir Continuous Integration Pipeline oluşturulması ve var olan CI’ların bakımının yapılması kolaylaşmakta ve CI için kullanılan araçlara (Jenkins, Travis CI, vb) bağımlılığı azaltmakta ve farklı CI araçları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır.

Bu blog serisinin bir parçası olmamakla birlikte ilerleyen zamanlarda Docker ile bir CI ortamı kurulumunun tekniği ve adımları ile ilgili de bir blog yazma planım var.

Mikroservis Mimari için Kolay ve Hızlı Bir Şekilde Kullanıma Hazır Hale Getirilebilmesi

Docker, işletim sistemi çekirdeği seviyesinde bir sanallaştırma sağladığı için Hypervisor’lerle sağlanan sanallaştırmaya göre çok daha maliyetsiz (lightweight) ve hızlı bir sistem sunmaktadır. Hypervisor’lerle kurulan bir sanallaştırma altyapısında yeni bir node’un (sanal makina) sisteme eklenmesi için öncelikle işletim sisteminin hypervisor üzerinde boot edilerek başlatılmasının beklenmesi gerekmektedir. İşletim sisteminin başlatılması için ise ön yükleyicinin (boot loader) işletim sistemini belleğe yüklemesi, sanallaştırılan donanım bileşenlerinin (sanal disk, sanal ekran kartı, vb) kullanıma hazır hale getirilmesi ile işletim sistemi modüllerinin kullanıma hazır hale getirilmesinin beklenmesi gereklidir. Bütün bu işlemler en iyi ihtimalle 20-25 saniye sürmektedir. Docker ile yeni bir node (Container) eklenmesi ise milisaniyeler mertebesinde (50 - 100 ms) gerçekleştirilebilmektedir.

Mikroservis mimarilerde kullanım oranları artan servislerin kolaylıkla genişletilebilmesi yani yeni node’ların hızlı bir şekilde sisteme eklenebilmesi ve artık çok fazla kullanılmayan node’ların da hızlı bir şekilde kapatılarak kaynaklarının sisteme iade edilmesi gerekmektedir. Bu özellikler Docker’ın mikroservis mimariler için biçilmiş kaftan olmasını sağlamaktadır.

Açılıp kapanma performansına ek olarak Docker’ın teşvik ettiği her bir Container içinde sadece bir uygulamanın çalıştırılması zaten mikroservis sistemlerin sahip olması gereken ideal özelliklerin başında gelmektedir. Bir Container içinde sadece bir uygulamanın yani servisin çalıştırılması, ilgili servisin genişletilmesi (yeni node’lar eklenmesi) gerektiğinde, diğer servislerden bağımsız olarak ilgili Image’dan yeni Container’lar oluşturulark maliyet-etkin ve çakışma yaşanmayacak bir biçimde genişleme sağlanmasına da olanak tanımaktadır.

Kaynakların Etkili ve Efektif Bir Biçimde Kullanılmasını Sağlaması

Hatırlarsanız tarihçe kısmında Docker’ın Hypervisor’lere göre donanım kaynaklarının nasıl daha etkin kullanılmasını sağlandığını örneklemiştik. Docker’ın uygulamaları birbirinden ayırmak için Hypervisor’ler gibi farklı işletim sistemlerine ihtiyaç duymaması, her bir uygulama için yeni bir işletim sistemi kurulması gereğini ortadan kaldırarak ciddi bir kaynak tasarrufu sağlamıştır.

Tarihçe bölümünde detaylandırılan ve yukarıda özetlenen özelliğe ek olarak Docker’ın kaynakların daha etkili kullanılması için sağladığı başka fonksiyonlar da vardır. Bilindiği gibi Hypervisor’ler tarafından sağlanan sanal makinaların fiziksel makinalara göre en önemli avantajlarından birisi aynı fiziksel sunucuyu mantıksal parçalara bölerek farklı amaçlar için kullanabilmeleridir. Hypervisor’lerde bulunan bu mekanizma büyük bir avantaj sağlamasının yanında değişen ihtiyaçlara cevap verme noktasında Docker kadar esnek değildir. Aynı fiziksel sunucu üzerinde verilen A, B ve C servislerinden A’nın CPU ihtiyacının arttığını ve artık daha güçlü başka bir sunucuya taşınması gerektiğini düşünelim. Hypervisor teknolojisi ile A sanal sunucusu öncelikle halihazırda çalıştığı fiziksel sunucuda durdurulmalı, yeni sunucusuna kopyalanmalı ve tekrar çalıştırılmalıdır. Taşıma işlemi sırasında uygulama ve data’sının yanında işletim sistemi de taşındığı için bu işlem uzun sürmekte ve genellikle bakım periyodunda (maintenance period) yapılmakta ve değişik ihtiyaçların karşılanması için esnek bir yapı sunmamaktadır. Docker’ın sunduğu sanallaştırma ile Container durdurulur, yeni sunucusuna taşınır ve hızlı bir şekilde yeniden başlatılabilir. Gereken süre Hypervisor’e oranla daha kısa olduğu için değişikliğin yapılması için bakım periyodunun gelmesi beklenmeyebilir.

Multitenant Sistemlerde Tenancy Mantığını Uygulama Seviyesinden Çıkarmayı Sağlaması

Docker ile birlikte gelen az maliyetli ve esnek sanallaştırma ile birlikte artık uygulama kodlarının içerisine multitenancy (çok kiracılılık) mantığının konmasına gerek kalmamıştır. Multitenancy aynı uygulamanın birden çok müşteri için sanki farklı Instance’larda koşuyormuş izlenimi veren bir yazılım mimarisidir. Örnek olarak Konferans’lardaki oturum ve katılımcı bilgilerini yöneten bir uygulama, farklı müşterilerin farklı konferansları için tek bir instance’da hizmet verebilir. Her bir müşteri için ayrı birer web sunucu ve/veya uygulama sunucusu kurulması gerekmez böylelikle bakım maliyetleri düşürülür fakat uygulama seviyesinde Tenant’ları (kiracı) birbirinden ayıracak mantıklar (logic)’ler eklemek gerekmektedir ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi hataya çok açık bir özelliktir. İşe yeni başlayan bir yazılımcı yeni tasarladığı bir ekranı Multitenancy özelliğini göz önünde bulundurmadan kodlarsa bütün tenant’lar diğer tenant’ların bilgilerini görebilir.

Docker ile birlikte Tenancy mantığı uygulama kodundan kaldırılabilir. Uygulama sadece tek bir tenant varmış gibi çalışacak şekilde öncekine göre daha basit bir şekilde tasarlanır. Her bir Tenant için ilgili Image’dan yeni bir Container yaratılarak Tenant ile ilişkilendirilir böylece Tenant yönetimi daha karmaşık olan uygulama seviyesinden alınarak platform seviyesine çekilmiş olur ve daha yönetilebilir bir altyapı sağlar.

Docker CLI - Cheat Sheet (Kopya Kağıdı)

Komut Açıklaması
docker images Lokal registry’de mevcut bulunan Image’ları listeler
docker ps Halihazırda çalışmakta olan Container’ları listeler
docker ps -a Docker Daemon üzerindeki bütün Container’ları listeler
docker ps -aq Docker Daemon üzerindeki bütün Container’ların ID’lerini listeler
docker pull <repository_name>/<image_name>:<image_tag> Belirtilen Image’ı lokal registry’ye indirir. Örnek: docker pull gsengun/jmeter3.0:1.7
docker top <container_id> İlgili Container’da top komutunu çalıştırarak çıktısını gösterir
docker run -it <image_id|image_name> CMD Verilen Image’dan terminal’i attach ederek bir Container oluşturur
docker pause <container_id> İlgili Container’ı duraklatır
docker unpause <container_id> İlgili Container pause ile duraklatılmış ise çalışmasına devam ettirilir
docker stop <container_id> İlgili Container’ı durdurur
docker start <container_id> İlgili Container’ı durdurulmuşsa tekrar başlatır
docker rm <container_id> İlgili Container’ı kaldırır fakat ilişkili Volume’lara dokunmaz
docker rm -v <container_id> İlgili Container’ı ilişkili Volume’lar ile birlikte kaldırır
docker rm -f <container_id> İlgili Container’ı zorlayarak kaldırır. Çalışan bir Container ancak -f ile kaldırılabilir
docker rmi <image_id|image_name> İlgili Image’ı siler
docker rmi -f <image_id|image_name> İlgili Image’ı zorlayarak kaldırır, başka isimlerle Tag’lenmiş Image’lar -f ile kaldırılabilir
docker info Docker Daemon’la ilgili özet bilgiler verir
docker inspect <container_id> İlgili Container’la ilgili detaylı bilgiler verir
docker inspect <image_id|image_name> İlgili Image’la ilgili detaylı bilgiler verir
docker rm $(docker ps -aq) Bütün Container’ları kaldırır
docker stop $(docker ps -aq) Çalışan bütün Container’ları durdurur
docker rmi $(docker images -aq) Bütün Image’ları kaldırır
docker images -q -f dangling=true Dangling (taglenmemiş ve bir Container ile ilişkilendirilmemiş) Image’ları listeler
docker rmi $(docker images -q -f dangling=true) Dangling Image’ları kaldırır
docker volume ls -f dangling=true Dangling Volume’ları listeler
docker volume rm $(docker volume ls -f dangling=true -q) Danling Volume’ları kaldırır
docker logs <container_id> İlgili Container’ın terminalinde o ana kadar oluşan çıktıyı gösterir
docker logs -f <container_id> İlgili Container’ın terminalinde o ana kadar oluşan çıktıyı gösterir ve -f follow parametresi ile o andan sonra oluşan logları da göstermeye devam eder
docker exec <container_id> <command> Çalışan bir Container içinde bir komut koşturmak için kullanılır
docker exec -it <container_id> /bin/bash Çalışan bir Container içinde terminal açmak için kullanılır. İlgili Image’da /bin/bash bulunduğu varsayımı ile
docker attach <container_id> Önceden detached modda -d başlatılan bir Container’a attach olmak için kullanılır

Teşekkür

Bu blog yazısını gözden geçiren ve düzeltmelerini yapan Burak Sarp’a (@Sarp_burak) teşekkür ederiz.