İlk blog yazımda bu blogun başlatılma gerekçesi ve içerik hedefi ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.

Kısaca başlatılma gereçleri ve amacı hakkında bilgi verdikten sonra detaylı olarak blog’da yer vereceğim içerik, içeriği nasıl organize edip sunacağımı anlatacağım. Burada yazacaklarım siz okuyucuların blog yazıları ile ilgili daha detaylı bilgi almanızı sağlamanın yanı sıra benim de blog yazılarını yazarken aynı çizgide kalmama da yardımcı olacağını düşünüyorum.

Blog’un Başlatılma Gerekçeleri

Uzun yıllar boyunca blog yazılarına hep uzaktan baktım. Bir dönem blog yazacak bir konu bulamamam, başka bir dönem konu olması fakat zaman olmaması, diğer bir dönem ise konu ve zaman olması fakat blog yazacağım konularda harcadığım efora değecek sayıda fazla okuyucu/takipçi kitlesinin bulunmadığı düşünmem sebepleriyle kendi kişisel blog’umu oluşturmayı hep geciktirdim.

Yaşım, deneyimlerim ve bilgi birikimin arttıkça artık bazı püf noktaları unutmaya, ihtiyaç duyduğumda geri dönüp bulamamaya veya bulsam bile düzenli ve rahatlıkla tekrar kullanılabilir formatta bulamamaya başladım. Tam da bu sebeple “Kendime Notlar” (Dr. Mahfi Eğilmez’e derin saygılarla) şeklinde isimlendirebileceğim ve hiç kimse tarafından faydalı ve takip edilmeye değer bulunmayacaksa bile kendim için faydalı olacak bu blog oluşturmaya karar verdim.

Blog’da Yer Vereceğim İçerikler

Yeni bir projeye başlarken hedeflerin projenin başında net ve somut biçimde ifade edilmesinin projenin başarısını olumlu etkilediğini gözlemledim hep. Bu yüzden henüz blog yazmaya başlamamışken ve neler yazmak istediğim hakkında kafamın net olduğu bu dönemde içerik hedeflerimi gerekçeleri ile birlikte alt alta sıralamamın faydalı olduğunu düşünüyorum.

Konular

Ele alınan konular orta ve ileri düzey özgün içerikler olmalı.

Ana sayfadaki başlıktan da anlaşılabileceği üzere Yazılım Geliştirme üzerine yazılardan oluşacak blog’um. Fark ettiğiniz üzere ilk blog’lar için içerik dili Türkçe oldu. İlk 9 blog’da, sonraki blog’larda sıklıkla kullanılacak ve öğrenilmediğinde bu blog’ların takip edilmesini zorlaştıracak araçlar ve teknikler incelenmiştir. Bu blog’larda anlatılan araçlar ve teknikler ile ilgili İngilizce kaynaklar yeterli düzeyde bulunduğu için bu blog’ları İngilizce’ye şu aşamada çevirmeyi gerekli görmedim. İlerleyen süreçte hazırlayacağım blog’larda gerçekten özgün içerikler üreterek blog’ları önce İngilizce yazıp sonra Türkçe’ye çevirerek her iki dilde daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefliyorum.

Giriş seviyesindeki konular için Türkçe ve İngilizce birçok içerik halihazırda zaten mevcut. Benim amacım orta ve ileri düzey olarak sınıflandırılabilecek özgün konulara yer vermek olacak. İlk 9 blog’da olduğu gibi ileride de istisnai olarak yer verilecek orta ve ileri derece konulara temel oluşturacak Türkçe yeterli ve kaliteli kaynak bulunmayan konulara da yer vereceğim.

Merak ve heyecanla beklenmesi için örnek konularla ilgili şu aşamada bilgi vermek istemiyorum :) Blog’u 8-9 yazıya ulaşmadan yayınlamayı ve farklı mecralarda yaymayı da düşünmüyorum. İlk yazılar oluştuktan sonra siz okuyucuların mevcut konulara bakarak blog’un ele alacağı konuları, size hitap edip etmeyeceğini rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum.

Organizasyon

Yer verilecek içerikler güncel bir problemi çözmeyi veya bir iddiayı ispatlamayı hedeflemeli.

Blog yazılarının her birine öncelikle bir problemi veya iddiayı anlatarak başlayacağım. Problem veya iddiayı detaylandırılarak blog yazısının devamında sürekli olarak asıl probleme veya iddiaya referanslar verip okuyucunun kaybolmasını engellemeye çalışacağım.

Problem veya iddiayı açık bir şekilde ifade ettikten sonra kısaca problemin çözümü veya iddianın ispatlanması/yanlışlanması için kullanılacak yöntem, teknoloji, teknik ve araçlarla ile ilgili dış kaynaklar ve referanslar verip okuyucunun kendisini içeriğe hazırlamasına olanak tanıyacağım.

Blog yazısının devamında ilgili problem çözümü veya iddiayı okuyucu tarafından tekrarlanabilir adımlarla okuyucuya aktarıp en sonunda da konu ile ilgili kendi yorumlarıma yer vereceğim. Bu noktadan sonra okuyucunun karşılaştığı problemleri veya konu ile ilgili katkılarını yorum bölümüne yazmasını bekleyeceğim :)

İnteraktivite

İnteraktif olmalı.

Blog’un okuyucularına en üst düzeyde faydalı olabilmesi için read-only olmaması gerektiğini düşünüyorum. Okuyucuların blog ile ilgili sorularını, eleştirilerini ve katkılarını ekleyebilecekleri bir yorum bölümünün olmasını da değerli buluyorum. Mümkün mertebe okuyuculardan blog ile ilgili geri bildirimleri alıp bunları değerlendirip blog yazılarını gerekli gördüğüm yerlerde güncellemeyi hedefliyorum.

Sunum

Sade, kolay takip edilebilir bir arayüze sahip olmalı.

Bu blog’un teknik altyapısına yer vereceğim bir sonraki blog’da daha detaylı anlatacak olmakla birlikte blog yazılarının içeriği ön plana çıkaracak şekilde sade olmasını hedefliyorum. Blog yazılarının büyük bir bölümü okuyucunun kendi kendine tekrarlayabileceği adımlardan oluşmasını istiyorum, sadece yazı ve şekillerden oluşan bir içerikle okuyucunun dikkatini içeriğe yoğunlaştıracağını ve içeriği daha rahat takip edebileceğini düşünüyorum.